تصویر زئوس

شخصیت زئوس

 

آرکتایپ زئوس

نماد اسطوره ای زئوس: خدای خدایان

زئوس همسر هرا و فرزند رئا و کرانوس که در تقسیم قدرت بین برادرانش دریاها را به پوزیدون دادند، زیر زمین را به هادس دادند وفرماندهی آسمانها را به زئوس دادند

 

ویژگی های شخصیت زئوس

شخصیت زئوس در هر جامعه‌ای موفق‌ترین افراد از نظر اقتصادی وجایگاهاجتماعی هستند. شخصیت زئوس نفوذ زیادی بر دیگران دارند.اقتدار، هدفمندی ومدیریت قوی از ویژگی‌های زئوس است. شخصیت زئوس فرمانروای بزرگی است.

تصویر شخصیت زئوس
عکس آرکیتایپ زئوس

شخصیت زئوس کودکی استعداد بسیاری در متحد کردن افراد و تقسیم

کار برای آن ها دارد. برای اآینده خود برنامه دارد و بسیار صبور است و

پشتکار زیای دارد. امکان دارد  به صورت پنهانی برای هدفش سال ها

بدون سر و صدا تلاش می‌کند. موفقیت خودش بسیار برایش مهم است

و ممکن است. برای رسیدن به موفقیت افراد زیادی را در خدمت خود

بیاورد. این افراد درحوزه سر به سر می برند ،در مورد هر چیز منطقی فکر

کرده و بررسی می نمایند. بسیار دنبال ثروت، قدرت یاشهرت هستند. با

درایت ،و مصمم هستند. در بسیاری از مواقع زئوس‌ها برای به دست

آوردن آن چه برایشان مهم است منافع دیگران را به خطرمی‌اندازند. و

هدف مسیر رسیدن را توجیه می کند ویژگی های شخصیتی چنین

افرادی را می توان در رهبران قدرتمند ,شاهان , حاکمان و رؤسای بزرگ دید.

کودکی آرکتایپ زئوس

 

تصویر شخصیت زئوس

آرکتایپ زئوس یا شخصیت زئوس از اوان کودکی مقتدرانه رفتار می کند

و به ندرت کسی بمی تواند فریبش بدهد. کهن الگوی زئوس خردسال

همواره نظرات شخصی خود را مطرح می کند و به این ترتیب سریعا خود

را به همه می شناساند. توانایی او در جمع کردن سایر کودکان و نشاندن

هر کدام درجایگاه مخصوص خودشان بی مانند هست. وقتی موضوعی

نظرش را جلبمی کند، مثلا می خواهد چیزی را در دستش بگیرد یا چیزی

را که دردست دارد, همچنان نگه دارد , مشکل بتوان نظرش را تغیر داد. او

از همان وقتیکه دو ساله است میتواند با اقتدار کامل ” نه ” بگوید. والدین

همه جا ازباهوشی فراوان او سخن می‌گویند.این افراد همواره از دوران

کودکی توانایی فرمانرواییو حاکمیت بر حوزه اطراف خود را داشته

وهمیشه از خودشان می رسند که چرا اکنون بچه هستم و توانایی این

حاکمیت را به نحواحسن ندارم . پالبته که از طرف دیگر هم ، بهعلت

آشنایی آن ها با آرکی تایپ حاکم و فرمانروایی ، این افراد ، پذیرش

حاکمیت ( شخصیت زئوس مثلاپدر در خانواده ) را پذیرا می باشند.

معمولا هم سن و سالانشان آن ها را به عنوان رهبر ذاتی قبول می

کنند. آن ها معمولا اهل عمل هستند ، درونگرا نیستند و معمولا وقت

خود را بر سر گذشته ,احساسات خود و یا دیگران تلف نمیکنند. مهارت

خاصی در شناسایی و بهره گیری از امکانات بالقوه و موجود دارند و به

فکر کارهایی هستند که وقتی متصدی امری شدند، آنها را انجام خواهند

داد. می دانند که چگونه به اهدافخود برسند و در بسیاری از مواقع کسی

متوجه برنامه ها واهداف آن ها نمی شود.

 

شخصیت زئوس در روابط عاطفی چگونه عمل می کند

تیپ شخصیتی زئوس تسلط بر زنان دارد و می تواند بسیاری از زنان را به

سمت خود جذب کند تا بتواند از طریق آن ها به اهداف خود برسد.

اینویژگی باعث می شود زنانی را انتخاب کنند که موقعیت آنها را ارتقا

میدهند , انتخابی حساب شده که شاید ناخودآگاه هم باشد. بعضی از

زنان تحت تاثیر بعد ” مرد مهم ” بودن زئوس قرار می گیرند و جذب او می

شوند.این بخشی از موفقیت های شخصیت زئوس است. با جنس غیر

همجنس خوداز موضع قدرت برخورد می کنند و این افراد ناخودآگاه

خدمتگزار او میشوند( احساس می کنند ، اگر به او خدمت کنند،

کاملهستند و موردقبول واقع شده اند.) دوستان همجنس این افراد از

افراد قدرتمند و ثروتمندجامعه هستند .

 

رابطه کهن الگو یا آرکتایپ زئوس با همسر و خانواده اش

آرکتایپ زئوس اهل تشکیل خانواده است و خانواده یکی از هرم های

قدرت اوست .شخصیت زئوس معتقد است که ” خانه یک مرد قلعه

اوست.” از این رو خواهان خانه و خانواده است. او به گسترش قلمرو خود

فکر می‌کند. برایگسترش قلمروشان ازدواج می کنند و تشکیل خانواده

می دهند و بچه بهدنیا می آورند و از همسر خود توقع دارند خانه را اداره

کند و آنها را درگیرخرده کاریهای خانه نکند . اصولاً با افراد هم سطح و هم

تراز خودشان ازدواج می کنند . گاهی بیشتر از یک همسر دارند و باآن‌ها

طوری رفتار می کنند که همه شان راضی و خوشحال هستند . او برای

خانواده اشبهترین چیزها را مهیا می کند . خانواده این افراد در امکانات

کامل به سرمی برند. افرادی هستند که همه احتیاجات زن و فرزندانشان

را فراهم و آماده می کنند ، در واقع هدف آن ها رضایت زن و بچه است.

همسر این مرد خوب خانه داری کرده و همواره برای رضایت او تلاش کند

و با حداقل اختیار و حق دخالت در امور کنار بیاید. اگر هم همسر او در

محیط کار باشد مورد حمایت او قرار می گیرد. هر چند شخصیت زئوس از

نظر مالی امکانات فراوانی برای همسرش فراهم می‌کند ولی از نظر

عاطفی گاهی چندان توجهی به او نمی‌کند و همین مساله باعث

می‌شود زنان احساسی بعد از مدتی احساس خلاء کنند.

نقاط ضعف آرکتایپ زئوس

  • غرق شدن در موفقیت و رهاکردن جنبه‌های دیگر زندگی
  • فدا کردن خواسته‌های دیگران بی‌توجهی بهبعد احساسات

نقاط قوت آرکتایپ زئوس

  • مدیریت بالا شناختن استعدادهای افراد
  • کارآفرینی داشتن اراده و اهداف بزرگ
  • ناامید نشدن در شرایط دشوار ومدیریت بحران

روش جذب زئوس نماد آرکتایپ زئوس

 

شخصیت زئوس

زئوس از مردان و زنان توانمندی خوشش می‌آید که به اهداف او کمک

می‌کنند. از کسانی‌کهنالان و بی‌انگیزه هستند دوری می‌کند. وقت خود

را تلف نمی‌کند و حتی برای روابط عاطفی‌اش هم برنامه‌ریزی می‌کند.

 

تحصیلات در رشته های

 

ریاضی: آن رشته هایی که کاربردی و پولساز هستند تجربی: پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی انسانی: وکالت، مدیریت و علوم سیاسی

محل کار کهن الگو یا آرکتایپ زئوس چگونه است؟

زئوس استاد ساختن موقعیتهای کاری جدید است. گاهی از هیچ همه

چیز می سازند. درهر جاییکه باشند بیشترین استفاده را از آن جا می

کنند.اصولاً همیشه برایخودشان کار می کنند و خودشان رئیس خودشان

هستند و اصلا زیردستقرار نمی گیرند. در کار ، احساس را دخالت نمی

دهند ،در کار همیشه درپی این هستند که کارشان را توسعه دهند و

بزرگ کنند.اخراج کردن افرادبرای آنها کاری بسیار ساده و راحت است . آن

ها به طور مستقیم کسیرا اخراج نمی کنند ولیکن فضا را طوری مهیا می

کنند که شخص مورد نظرخودش تشخیص می دهد که در آنجا دیگر جایی

ندارد. غالبا کارهایی انجام می دهند که از نظر دیگران غیر ممکن به نظر

می آید. تقویت شخصیت زئوس به خودشناسی هم روی بیاورید

بلندپروازی را در خدمت جامعه هم قرار دهید انتظار هوش و توانمندی زیاد

از بسیاری از افراد نداشته باشید رقابت‌طلبی خود را تا حدی ادامه دهید

که منافع افراد زیردست به هم نریزد نیاز جامعه امروزی به تیپ شخصیتی

زئوس هر جا زئوس است موفقیت و زرق و برق و پیشرفت هم هست.

زئوس اگر احساس کند در جامعه‌ای منافعش تامین نمی‌شود از آن‌جا

می‌رود و در جای دیگری به دنبال اهدافش می‌گردد. هر چند جامعه ای

که زئوس دارد پیشرفت می‌کند.

آشنای با سایر آرکیتایپ ها در شخصیت شناسی یونگ

آرکیتایپ های زنانه

شخصیت هرا شخصیت دیمیتر شخصیت پرسفون شخصیت آرتمیس شخصیت آتنا شخصیت هستیا شخصیت آفرودیت

آرکیتایپ های زنانه

شخصیت زئوس شخصیت آپولو شخصیت پوزیدون شخصیت هفاسیتوس شخصیت هرمس شخصیت آرس شخصیت هادس شخصیت دیونسوس

zeus

1 دیدگاه دربارهٔ «شخصیت زئوس»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید