شخصیت هادس

شخصیت هادس

1 کهن الگوی هادس

2 ویژگی های آرکتایپ هادس چیست؟

3 کودکی تیپ شخصیتی هادس چگونه است؟4 نقاط قوت کهن الگو یا آرکتایپ هادس

5 تحصیلات آرکتایپ هادس

6 دستورالعمل‌هایی برای تیپ شخصیتی هادس

به عمق زندگی بسیار می‌پردازند و گاه ساعت‌ها در تنهایی خویش به فکر فرو می‌روند.

 

نماد اسطوره ای: فرمانروای دنیای زیرین

 

شخصیت هادس شخصیتی است که به صورت سمبلیک نماد غم و سوگ و تنهایی است. به عمق زندگی بسیار می‌پردازند و گاه ساعت‌ها در تنهایی

خویش به فکر فرو می‌روند و چندان توجهی به دیگران ندارند. برای شناخت آرکتایپ خود می توانید آزمون آرکتایپ را اکنون انجام دهید

 

ویژگی های آرکتایپ هادس چیست؟

 

کهن الگوی هادس خدای مردگان و دنیای زیرین است که هر دو نمادی از ناخودآگاه درون آدمی است. بنابراین بارزترین توصیف در مورد کهن الگو یا آرکی

تایپ هادس عمق و سردی شخصیت اوست. هادس درد درونی دارد و شاید دردهای درون هادس از عمیق بودنش ناشی می‌شود. در واقع درک عمیقی

از زندگی دارد. بیشتر فلاسفه و عرفا هادس بالایی دارند. نماد هادس غم، غصه، سوگ و تنهایی است. هادس نگاه عاقل اندر سفیه دارد و از این که

دیگران به سطح زندگی می‌پردازند ناراحت است. او انزوا طلب و گاهی از دنیا بریده است. فضای هادس بسیار سنگین و پایین است. فضا، تاریک و تیره و

خشک و مشخصاً سیاه است.

شخصیت هادس می‌تواند به صورت وراثتی به وجود بیاید یا ممکن است پس از یک ضربه‌ی عمیق روحی ایجاد شود.

این افراد بسیار درونگرا و تودار هستند، درک خیلی بالایی دارند، همیشه در سکوت هستند، و از این جهت که هر مساله ای را عمیق می‌بینند، نگاه عاقل

اندر سفیه دارند. زیرا هر بار از دیدن این همه نادانی تعجب می کنند.

 

مردان هادسی تنهایی را ترجیح می‌دهند، زیرا برای آن‌ها ارتباط معنایی ندارد و دلیل ارتباطات بیرونی برایشان نامفهوم و غیر قابل تعریف است. از نظر

ایشان ارتباطات بیرونی بر اساس نیاز و رفع نیازهای سطح پایین شکل می‌گیرد که اصالت انسان را معنایی نمی‌بخشد، عطش سیری ناپذیرشان را برای

کشف حقیقت و حل شدن در آن سیراب و رفع نمی‌نماید و بیشتر باعث شکل گیری و ایجاد یکسری بازی‌ها در بین آدمیان شده که برای خواسته‌های

شخصی و ارضاء عقده‌ها بوده و کاملاً کورکورانه شکل می‌گیرد و طرفین را در یک تسلسل بیهوده و بی‌فایده گرفتار می‌کند که گاهی تا نسل‌ها به طول

می‌انجامد. برای آنها تمامی ارتباطات، درونی شکل می‌گیرد و افراد بیرونی را درگیر خود نمی‌کند. از نظر آنها گفتنی‌ترین حرف‌ها ناگفتنی است.

برخی اوقات آن‌چه و آن که را دوست دارند به درون خود برده و با رویای آن زندگی می‌کنند. برای بدست آوردن آن‌چه می‌خواهند، خود را دربند و درگیر بیرون

با قوانین عجیب و دست و پا گیرش نمی‌کنند، زیرا وابستگی بیرونی برای تکامل برایشان بی‌معناست و یک نوع ضعف محسوب می‎شود.

هادس خیلی ناشناخته است و کسی نیست که فقط هادس داشته باشد، چون در این صورت نمی‌تواند زندگی روزمره کند و یا تعامل داشته باشد، اگر

هم هست هیچ‌کس از او خبر ندارد، چون از همه دوری می‌گزیند.

این که هادس را فرمانروای دنیای زیرین می‌نامند به خاطر همین عمقی است که او در آن قرار دارد. علی رغم این‌که هادس فرمانروای مردگان است ولی

نباید او را با شیطان و یا با شر یکی دانست . در مقام خدای مرگ، هادس ترسناک، سنگدل و به شدت منصف و عادل است و احکام وی نیز غیر قابل

فسخ می‌باشد .

او به خودی خود شریر یا دشمن انسانیت نیست . او به وجود آورنده شرارت و بدی نیست. اسم دیگر هادس پلوتو بود که در زبان یونانی به معنای ثروت و

مال است.

در دنیای امروزی آرکتایپ یا کهن الگوی هادس از رقابت و تلاش دست می‌شوید ولی وجود هادس در زندگی به آن عمق می‌دهد. او سمبل غنای نامرئی

این خدا شاخی بود که در دست نگاه می‌داشت و میوه‌ها، سبزیجات، جواهرات، سنگ‌های قیمتی، طلا و …. در حال سرریز شدن از آن بود.

ما در کارگاه‌های شخصیت‌شناسی نمونه‌های زیادی از هادس را می‌بینیم که با تغییر در سبک زندگی خود تعادل خوبی در زندگی ایجاد می‌کنند.

 

آرکتایپ هادس

هنگامی که در روزهای تاریک زندگیمان مثل افسردگی‌ها، اضطراب‌ها، بالا آوردن‌های عاطفی و غم و اندوه به دنیای زیرین می‌رویم هادس در کنار ماست.

با پایین رفتن به قلمرو هادس، قدرت، روشنایی و نوشدگی را با خود به بالا می‌آوریم . فقط در تاریکی نور است .

هادس هم نام خدای دنیای زیرین است و هم نام قلمرویی است که او بر آن فرمانروایی می‌کند . خیال مرگ ( مرگ یک رابطه، حالتی از بودن، مرگ یک

امید ) انسان را به هادس می‌برد . قلمرو هادس ناخودآگاه است (هم ناخودآگاه شخصی هم ناخود آگاه جمعی ) در دنیای زیرین ناخودآگاه جمعی هر

چیزی که تاکنون وجود داشته و هر چیزی که امکان تصور آن می‌رود وجود دارد . افسردگی‌ها و تجربه‌هایی از مرگ قریب الوقوع (آستانه مرگ) آیین‌های

ورود به قلمرو هادس می‌باشند . در فرهنگ‌های پدرسالارانه هادس را جای بدی می‌دانند .

مکانی که شیطان بر آن حکومت می‌کند . آن را مکانی ترسناک می‌دانند نه سرچشمه‌ی غنا و ثروت. در حالی که هر آنچه برای ” شدن ” به آن نیاز داریم

در دنیای زیرین قرار دارد . در فرهنگ بسیار کهن مادرشاهی جهنم را دیگ یا رحمی مملو از آتش تطهیر کننده می‌دانستند ولی به همان نسبت که

ارزش‌های خدا _ پدر بیشتر و بیشتر حاکم شد آن قلمرو هم به همان نسبت منفی‌تر و هولناک‌تر شد .

کودکی تیپ شخصیتی هادس چگونه است؟

نماد آرکتایپ هادس

هادس کودک تنها و غمگین در گوشه‌ای به کار خود می‌پردازد و خود را درگیر دیگران نمی‌کند. تاثیر زیاد روی دیگران نمی‌گذارد و خواسته قوی ندارد .

پاسخ‌های او نه بر مبنای واقعیت عینی بلکه مبتنی برتاثیر ذهنی او از یک وضعیت است . خجالتی ، جدی و تودار به نظر می‌آید . هادس پسر احساس

می‌کند که دنیای بیرون او را نمی‌خواهد و بنابراین دنیای درونش را به عنوان پناهگاه انتخاب می‌کند . دوست دارد اوقاتش را با خودش یا با دوست خیالی

بگذراند. والدین باید با محبت از او حمایت کنند تا در دنیا احساس امنیت کند . پرورش ادراکات عینی و فهم علت‌ها، ذهن گرایی او را متعادل می‌کند . با

رشد جنبه برون گرایی ، از اینکه خودش باشد احساس امنیت درونی می‌کند . رشد ویژگی‌های آپولو و هرمس به او کمک می‌کند تا بیشتر برون گرا شود .

پدر و مادر باید به آرامی و با تشویق هادس را از دنیای زیرین بیرون آورند و به دنیای بیرون معرفی نمایند. البته نباید او را مجبور به کاری کنند فقط او را

تشویق کنند و توانمندی‌هایش را به و بگویند تا خودش بالا بیاید.

 

روابط عاطفی پیش از ازدواج

 

کهن الگوی هادس چندان نمی‌تواند با دنیای زنان ارتباط برقرار کند ولی در ذهن خود آن شخصی را که دوست دارد می‌سازد. هادس عاشق می‌شود ولی

بدون معشوق در ذهن خود زندگی می‌کند. او مردی نیست که برای زن هیجان مردانگی داشته باشد و زن را در زیر سایه‌ی خود نگه دارد.

او در فضای قدرت زندگی نمی‌کند . زن او رابطی است بین او و دیگران . او پدرسالاری است عبوس و فاقد شوخ طبعی که انتظار نظم و انجام وظیفه دارد

عواطف خود را نشان نمی‌دهد و راهنمای خوبی برای موفقیت در دنیای بیرون نیست . ولی اگر در کودکی مورد عشق و محبت قرار گرفته باشد می‌تواند

غنای زندگی درونی خود را با بچه‌هایش شریک شود . هادس ناب ؛ فرد تنهایی است که در دنیای درونی خودش زندگی می‌کند .

 

روابط عاطفی بعد از ازدواج چگونه است؟

 

کهن الگوی هادس دیر زیر بار مسئولیت می‌رود ولی اگر هم برود حس حمایت به همسر نمی‌دهد. زنان امروزی مرد حمایت‌گر و خوش‌برخوردی می‌خواهند

که حامی آن‌ها باشد ولی دید منفی‌بافی او این زنان را سرخورده می‌کند. زمانی‌که زن به هادس بی‌محلی می‌کند باز هم بیشتر در درون خود می‌رود و بر

تنهایی خود مرثیه سرایی می‌کند.

هادسها چندان به مسائل نفریحی، مسائل اقتصادی و آینده‌ی خود و خانواده توجهی نمی‌کنند، به همین خاطر در بسیاری از موارد بار زندگی بر دوش

همسرشان می‌افتد.

 

 

 

نماد کهن الگوی هادسنقاط ضعف هادس

 

تنهایی

عدم توجه به بعد اجتماعی زندگی

غم و افسردگی

فکر کردن به مسائلی که شاید هرگز رمز آن‌ها باز نشود.

 

نقاط قوت کهن الگو یا آرکتایپ هادس

-توجه به جنبه‌های عمیق زندگی

استعداد درونی برای نوشتن، فکر کردن به مسائل جامعه و ایده دادن

روش جذب و برخورد با هادس

توجه به دیدگاه‌ها و ارزش‌های او

تایید و تشویق

 

تحصیلات آرکتایپ هادس

دیدگاه خشک و فلسفی او را به سمت درس‌های رقابتی نمی‌برد. او استعداد خوبی در تحلیل دارد ولی در بسیاری از موارد توسط بقیه‌ی همکلاسی‌ها

پذیرفته نمی‌شود. او در درس‌های علوم انسانی و هنر موفق‌تر است. میتواند کارگردان فیلم‌های معناگرا شود یا به نوشتن روی بیاورد. در موسیقی هم

عمیق می‌شود و اگر آهنگی بسازد معنای غمیگنی در آن نهفته است.

در محل کار هم هادس از دنیای امروزی فرار می‌کند و نمی‌تواند قیدوبندهای سازمان‌ها را درک کند، به همین خاطر شاید کار را رها کند و در گوشه‌ای به

کار خودش بپردازد.

 

دستورالعمل‌هایی برای تیپ شخصیتی هادس

کمی از دنیای درون بیرون بیایید و زندگی بر سطح زمین را هم تجربه کنید

بپذیرید که آدم‌ها متفاوت فکر می‌کنند و آن‌گونه که شما فکر می‌کنید نیستند

روابط اجتماعی را تقویت کنید و بدانید در کنار دیگران بودن شادی را بیشتر می‌کند

روش‌هایی برای کنترل کردن افکار منفی خود پیدا کنید

 

آشنای با سایر آرکیتایپ ها در شخصیت شناسی یونگ

آرکیتایپ های زنانه

شخصیت هرا شخصیت دیمیتر شخصیت پرسفون شخصیت آرتمیس شخصیت آتنا شخصیت هستیا شخصیت آفرودیت

آرکیتایپ های زنانه

شخصیت زئوس شخصیت آپولو شخصیت پوزیدون شخصیت هفاسیتوس شخصیت هرمس شخصیت آرس شخصیت هادس شخصیت دیونسوس

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× sسوالی در مورد شخصیت ها دارید