تصویر زئوس

شخصیت زئوس

  آرکتایپ زئوس نماد اسطوره ای زئوس: خدای خدایان زئوس همسر هرا و فرزند رئا و کرانوس که در تقسیم قدرت بین برادرانش دریاها را به پوزیدون دادند، زیر زمین را به هادس دادند وفرماندهی آسمانها را به زئوس دادند   ویژگی های شخصیت زئوس شخصیت زئوس در هر جامعه‌ای موفق‌ترین افراد از نظر اقتصادی وجایگاهاجتماعی …

شخصیت زئوس ادامه »