ماه: مارس 2022

تصویر تست کهن الگوی زنان

تست کهن الگوی زنان

تست کهن الگوی زنان (Women Archetypes) الگوی ناخودآگاه انرژیهای روان زنانه رابررسی می کند. کهن الگوها بیان گر نگرش، رفتار و شخصیت فرد می باشد. کهن الگو ها که  بخشی ضمیر ناخودآگاه فرد می باشد، علت  بسیاری از  انتخاب ها ،برخوردها،نگرش ها را مشخص میکند. تست کهن الگوی اسطوره ا مردان تست کهن الگوی اسطوره …

تست کهن الگوی زنان ادامه »

× جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید